VARAA AIKA

Palvelut

Ammattilaistemme tarjoamat hoidot perustuvat aina huolelliseen lähtötilanteen kartoitukseen. Kartoituksen pohjalta laadimme kanssasi hoidolle tavoitteet ja määritämme keinot ja sopivan aikavälin eri hoidoille noiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä sivulla voit tutustua tarjoamiemme eri hoitojen perusominaisuuksiin. Halutessasi voit aina kysyä meiltä lisätietoja.

Urheiluhieronta

Urheiluhieronta on klassisen hieronnan soveltamista urheilijoiden tarpeisiin. Urheiluhieronta ei ulkoisesti eroa klassisesta hieronnasta, mutta urheiluhierontaa antavalta terapeutilta edellytetään laajempaa ymmärrystä urheiluharoitteiden aiheuttamien rasitusten vaikutuksesta kehoon. Urheiluhierojalla on taito annostella hierontaa siten, että se edesauttaa urheilijaa optimaalisesti eri harjoittelu- ja kilpailujaksoissa tai kilpailutilanteissa. Urheiluhieronnan tavoitteina on lihasten palautumisen edistäminen, vammojen ennaltaehkäisy, jo syntyneiden vammojen parantumisen nopeuttaminen, sidekudoksen elastisuuden parantaminen ja ylläpitäminen, lihaskireyden ja -jäykkyyden aikainen toteaminen ja poistaminen sekä yleinen rentoutuminen.

Näytä lisää

Klassinen / urheiluhieronta

Hieronta on tuhansia vuosia vanha hoitomuoto, joka aktivoi lihasperäisiä vaivoja ja elimistön omia parantavia mekanismeja. Hoidon tavoitteesta riippuen ammattilaisemme soveltavat joko klassisen hieronnan tai urheiluhieronnan menetelmiä.

Näytä lisää

Ortopedinen osteopatia

Osteopatian tarkoituksena on tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn palauttaminen ja/tai ylläpitäminen. Ortopedisen osteopatian päämääränä on kehon luiden, niiden välisten nivelten, lihasten ja nivelsiteiden normaalin toiminnan varmistaminen. Hoidolla pyritään myös varmistamaan tuki- ja liikuntaelimistöä palvelevien hermotuksen, aineenvaihdunnan veren esteettömän kulkeutumisen toiminta kehossa. Osteopaatti pyrkii siis korjaamaan edellä mainituissa toiminnoissa ilmeneviä häiriötiloja.

Ammatti-ihmisen apua voidaan tarvita arvioimaan myös niin sanottujen terveiden ihmisten tuki- ja liikuntaelimistön tasapainoa ja toimintaa. Erityisen tuloksellista tämä on urheilijoille ja kasvuiässä oleville. Osteopatian avulla voidaan havaita syntymässä olevat häiriötilat riittävän ajoissa ja ryhtyä niiden vaatimiin vastatoimiin. Ortopedisen osteopatian tärkeimmät osa-alueet ovat asiakkaan tutkiminen ja testaaminen, hoidon tarpeen määrittely, manipulaatio (nivel- ja nikamakäsittely), mobilisointi eli liikehoito sekä tekninen hieronta.

Näytä lisää

Fysioterapia

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä menetelmiä fysioterapiassa ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu ja manuaalinen terapia, johon kuuluvat hieronta, faskiakäsittelyt ja nivelmobilisaatiot sekä venytykset. Fysioterapian tarkoituksena ei ole pelkästään hoitaa olemassa olevaa vammaa tai kiputilaa, vaan vaikuttaa vaivan syntysyyhyn ja näin ennaltaehkäistä vaivojen uusiutumista ja uusien vaivojen ilmenemistä. Fysioterapian sisältö suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa vaivan ja tilanteen mukaan.

Akuuteissa kiputiloissa manuaalisilla hoidoilla pyritään lievittämään oireita ja palauttamaan kehon normaali liike ja toiminta. Pitkäaikaisen hyödyn aikaansaamiseksi hoitoon kuuluu aina myös aktiivista kuntoutusta. Usein fysioterapiaan hakeudutaan vasta vamman tai kiputilan ilmetessä, mutta nykyaikaisen urheilufysioterapian yleistymisen myötä fysioterapiaa on alettu hyödyntää entistä enemmän myös vaivojen ennaltaehkäisemisessä urheilijoilla ja paljon liikkuvilla ihmisillä. Kun liikkuminen, harjoittelu ja palautuminen saadaan pidettyä mahdollisimman optimaalisena, ei vaivoja pääse syntymään eikä harjoitteluun tule turhia taukoja. 

Näytä lisää

Fasciakäsittely

Fasciahoidon tavoitteena on fascian liikkuvuuden parantamista sekä liikearkuuden poistamista. Näillä toimenpiteillä lihaksen käsittely helpottuu ja saavutetaan parempi hoitotulos. Fasciakäsittelyllä pyritään helpottamaan virheasentoja. Hoidon ansiosta hoidettava voi itse tehokkaammin aktivoida lihaksiaan erilaisilla ryhtiä tukevilla jumpilla. Fasciakäsittely tehostaa myös aineenvaihduntaa. 

Mitä fascia sitten on? 

Fascia on sidekudosta, joka ympäröi kaikkia kehon osia (luita, lihaksia, hermoja, sisäelimiä, verisuonia yms.). Fascia muodostaa "verkon", joka sitoo eri rakenteet yhteen ja antaa rakenteellista tukea. Fasciaa on kaikkialla, kaikkien kudosten välillä - se on siis ympäri kehon ulottuva verkosto. Fascia on yhdistävä kudos/sidekudos (connective tissue). Fasciassa on myös paljon hermopäätteitä ja se on suuri "aistinelin".  

Näytä lisää

Raskausajan hieronta

Raskauteen liittyy paljon hormonaalisia muutoksia. Keho joutuu mukautumaan painon nousuun ja kohdun kasvuun, painopiste muuttuu ja nivelet ja ligamentit löystyvät. Tämä aiheuttaa väsymistä kehon asentoa ylläpitäviin lihaksiin. Lihasten ja kalvojen (fascioiden) kiristyessä kehoon kerääntyy helpommin nestettä. Hieronnalla voidaan tehostaa aineenvaihduntaa ja vähentää nesteen kertymistä. Hoitoon voi tulla myös raskaudesta riippumattomista syistä, kuten työperäisistä jumeista tai vaikka vain nauttimaan ja rentoutumaan. Hieronnassa käytetään erikoisvalmisteisia tyynyjä, jotka mahdollistavat miellyttävän asennon rentoutumiseen.

Näytä lisää

Tekninen hieronta

Tekninen hieroja on ongelmakeskeisen hieronnan ammattilainen. Hän hallitsee lihasten ja nivelten anatomian, biomekaniikan, sekä ääreishermoston erittäin tarkasti. Tekninen hieroja osaa käyttää pehmytkudoksille oikeita erikoishierontatekniikoita, olipa kyseessä sitten hermopinne, lihaskireys tai nivelen virheasennosta johtuva lihaskipu.

Erikoishierontatekniikoita ovat mm: triggerhieronta, hermoratahieronta, fasciakäsittely (sidekudoshieronta) ja mobilisoiva hieronta. Tekninen hieroja hallitsee myös mobilisaatiotekniikat raajojen ja selkärangan nivelille ja traktiohoidot rangalle, sekä tuntee näiden hoitojen kontraindikaatiot.

Näytä lisää

Jäsenkorjaus

Jos on luu luiskahtanut, siihen luuta luiskahuta. Jos on jäsen järkähtänyt, siihen jäsentä järkähytä. Jos on liha liikahtanut, siihen lihaa liikahuta. Jos on suoni suikahtanut, siihen suonta suikahuta". Jäsenkorjaus on nikamien ja nivelten (mobilisaatio/manipulaatio) hoitoa, johon kuuluu myös tekninen hieronta. Selkä- ja niskavaivat sekä jäsenten paikaltaanmeno ovat tavallisimpia syitä, miksi jäsenkorjaajan puoleen on käännytty.

Nikamia käsitellessä jäsenkorjaaja korjaa nikamien ja nivelien asentoja ja toimintavirheitä. Ongelmien syynä ovat usein nivelten ja nikamien virheasennot sekä niistä johtuvat kiputilat.

Näytä lisää

Dry needling

Dry needling-, eli kuivaneulaushoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofascia) sijaitsevia triggerpisteitä. Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. Kuivaneulaushoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Dry needling ei siis ole akupunktiohoitoa. 

Näytä lisää

MT-käsittely

MT-käsittely (manuaaliterapia) kattaa nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot sekä hieronnan eri muodot. Manuaalisten menetelmien tavoitteena on ensisijaisesti kivun lievittäminen sekä nivelen optimaalisen liikkeen palauttaminen.

Näytä lisää

Sidas-tukipohjalliset

Dynaamiset tukipohjalliset valmistetaan tarkkojen alaraajatutkimuksien perusteella yksilöllisesti juuri Sinun vaivojesi ja rakenteesi mukaan, mahdolliset kuormitusongelmat huomioiden. Hoitaja tekee ensin kokonaisvaltaisen tutkimuksen ja tämän pohjalta ohjaa tarvittaessa aktivoivat harjoitteet, sekä valmistaa toiminnalliset tukipohjalliset. Perusteellisen tutkimuksen avulla pyritään löytämään tehokas ja toimiva, asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiva, lääketieteellisesti optimaalinen ratkaisu.

Näytä lisää

X°Cryo

X°Cryo-huipukylmähoito on erittäin tehokas paikallinen kylmähoitolaite, jolla voidaan esimerkiksi lievittää kroonisia kipuja ja särkyjä, vähentää nivelkipuja, lievittää tulehdusta ja turvotusta sekä nopeuttaa lihasten palautumista ja parantaa liikkuvuutta. Hoito perustuu thermoshokkiin, joka saavutetaan kun ihon pintalämpötila lasketaan nopeasti alle neljään celsiusasteeseen. Thermoshokki vaikuttaa pintakerroksen hermoreseptoreiden kautta.

Näytä lisää

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksella pyritään vähentämään kipua, kasvattamaan nivelen liikelaajuutta, sekä vaikuttamaan liikkeen laatuun. Kinesioteippaus auttaa kehon omaa paranemisprosessia, parantaa kehon asento- ja liiketuntoa, sekä vaikuttaa lihastoimintaan.

Näytä lisää

TMD-hoito

TMD (temproromandibular disorders) -nimitys kattaa yleisesti leukanivelten, puremalihasten, hampaiden ja niihin liittyvien kudosten sairaudet, kiputilat ja toimintahäiriöt. Leuan alueen kipujen ja äänten lisäksi nämä häiriöt voivat oireilla myös esimerkiksi päänsärkynä, leukanivelten ääninä, liikeratojen rajoitteina tai kipuina korvissa ja kasvojen alueella. TMD:n aiheuttajiksi on todettu mm. stressi, erilaiset traumat, purentahäiriöt ja varsinkin toispuoleinen purukumin jauhaminen.

TMD-hoito aloitetaan aina perinpohjaisella haastattelulla, jonka jälkeen eri menetelmillä mitataan ja testataan oireiden todennäköisimpiä syitä. Tutkimusvaiheessa määritetään mm. se, johtuvatko oireet purentaongelmista vai esimerkiksi kallonpohjan lihaksistosta. Arviointi hoidon jatkosta ja tarvittavat toimenpiteet tehdään ensimmäisten hoitokertojen jälkeen. Jos määritysvaiheessa ilmenee, että oireiden perimmäisenä syynä ovat ongelmat purennassa tai hampaistossa, asiakas ohjataan hammaslääkärille.

Näytä lisää

X-Tone™

Mullistava, huippusuosion saavuttanut lihasten elektromagneettiseen aktivointiin perustuva hoitomuoto saatavilla myös Keravalla. X-Tone™ -hoitoa voidaan käyttää lihasten vahvistamiseen, kiinteyttämiseen ja palautumisen edistämiseen.

Näytä lisää

Aika hoitaa kehoa?

Helpoin keino päästä alkuun on varata aika kätevästi verkossa!
VARAA AIKA
envelopephoneplus-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram