Fasciakäsittely

Mitä fascia on?


 • Fascia on sidekudosta, joka ympäröi kaikkia kehon osia (luita, lihaksia, hermoja, sisäelimiä, verisuonia yms.)
 • Fascia muodostaa "verkon", joka sitoo eri rakenteet yhteen / antaa rakenteellista tukea.
 • Fasciaa on kaikkialla, kaikkien kudosten välillä. = Ympäri kehon ulottuva verkosto.
 • Yhdistävä kudos / sidekudos = connective tissue
 • Huom! Fasciassa on paljon hermopäätteitä. Se on suuri "aistinelin".


Fascian tehtävät

 • Tukiverkkona toimiminen ja stabiliteetin luominen (ryhti).
 • Kudosten paketointi (luut, lihakset jne.).
 • Kudosten toisistaan erottaminen ja tilan / kulkureitin luominen (hermot, verisuonten, lymfa).
 • Jouston antaminen kudosten välille / puskurointi / pehmennys.
 • Liike-energian varastointi ja voiman välitys kudoksesta toiseen.
 • Lisäksi fasciaa pitkin siirtyy metabolista materiaa kehon osasta toiseen.
 • Neljä P:tä tiivistää tehtävät hyvin: "packaging, protection, posture, passageways". - Richter and Hebgen 2009


Mitä tapahtuu fascioiden kiristyessä?

Lihaksessa

 • Lihaksen venymiskyky heikkenee.
 • Voimantuotto-ominaisuudet heikentyvät
 • Lihaskalvossa olevat nosiseptorit voivat aktivoitua, seurauksena kivun tunne.


Nivelessä

 • Liikelaajuus pienenee → pidemmällä aikavälillä ensin fysiologisia muutoksia, myöhemmin myös anatomisia muutoksia.
 • Liikeradat vääristyvät → kuormitusolosuhteiden muutos → fysiologisia ja anatomisia muutoksia.


Fasciahoidon tavoitteena on...

 • Kivun vähentyminen (paineärsytys lihaskalvolle vähentää kipuhermopäätteiden aktiivisuutta).
 • Liikearkuuden poistaminen ja rasituskipujen poistaminen.
 • Lihasten ja nivelalueiden kudosten elastisuuden lisääminen. → Liikelaajuuden kasvattaminen ja liikkeiden kivuttomuus.
 • Virheasentojen poistaminen / lievittäminen → ryhdin parantuminen.
 • Aineenvaihdunnan tehostaminen.
 • Rasituskipujen poistaminen.