Kinesioteippaus

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksen historiaa

 • Kehitetty 1970-luvulla Japanissa
  Kehittäjänä japanilainen kiropraktikko Kenzo Kase.
 • Kase sai idean kinesioteippaukseen huomatessaan ihon ja pinnallisten kudosten kevyen liikuttelun helpottavan asiakkaan kokemaa kipua sekä parantavan nivelien liikelaajuutta.
 • Tavoitteena oli luoda metodi, jolla hoito saataisiin jatkumaan terapiakerran jälkeen.


Mihin kinesioteippauksella pyritään / kinesioteippauksen tavoitteet?

 • Vähentämään kipua. Muista, että kipu on subjektiivinen kokemus.
 • Kasvattamaan nivelen liikelaajuutta (range of movement, ROM) sekä vaikuttamaan liikkeen laatuun.
 • Optimoimaan kehon omaa paranemisprosessia.
 • Parantamaan kehon asento- ja liiketuntoa (proprioseptiikka).
 • Vaikuttamaan lihastoimintaan (tonus, aktivaatio).


Miten kinesioteippi vaikuttaa?


Neurologiset vaikutukset

 • Sensorinen
 • Neuromotorinen
 • Proprioseptinen


Psykologiset vaikutukset

 • Turvallisuuden tunne
 • Kehotietoisuus
 • Liikemallin hahmotus
 • Placebo?


Vaikutukset nestekiertoon

 • Paineen vähentyminen
  Pintaverenkierron tehostuminen
 • Lymfavirtauksen tehostuminen


Rakenteelliset vaikutukset

 • Ryhti
 • Nivelien asennot
 • Haitallisten liikesuuntien rajoittaminen


Mitä nestekierrollisia vaikutuksia kinesioteipillä on?

 • Vähentää painetta ihon alla.
  Lisää kapillaariverenkiertoa / hiusverisuonikiertoa.
 • Tehostaa lymfanesteen virtausta (huomioi tämä esim. turvotuksissa).
 • Mikäli kehossa on ongelma, pyrkii keho vaikuttamaan siihen oman aineenvaihdunnan (metabolia) kautta.
 • Aineenvaihdunnan perusedellytyksiä ovat verenkierron ja lymfanesteen kierto.
 • Usein kipujen ja ongelmien taustalla on paikallinen aineenvaihduntahäiriö (yleisemmin alitoiminta, jonka seurauksena kudos ei palaudu rasituksesta).
 • Jos voit vaikuttaa aineenvaihduntaan suotuisasti tehostat kehon omaa paranemisprosessia (pl. kontraindikaatiot).


Mitä rakenteellisia vaikutuksia kinesioteipillä on?

 • Voidaan parantaa ryhtiä ja asentoa.
 • Voidaan vähentää haitallisia liikesuuntia laajuuksia (esim. Luksaatio)
 • HUOM! kinesioteippi ei venyvänä materiaalina täysin estä luksaatiota, mutta voi ohjata kehoa niin, että luksaatiovaara pienenee.