Palvelut

Tällä sivulla voit tutustua tarjoamiemme hoitojen sisältöön. Ammattilaisemme arvioivat hoidontarpeen aina tapauskohtaisesti ja tarvittaessa yhdistelevät hoitomuotoja. Saat siis aina itsellesi sopivaa, parasta mahdollista hoitoa.

Varaa aika hoitoon

Urheiluhieronta

Urheiluhieronta on klassisen hieronnan soveltamista urheilijoiden tarpeisiin. Urheiluhieronta ei ulkoisesti eroa klassisesta hieronnasta, mutta urheiluhierontaa antavalta terapeutilta edellytetään laajempaa ymmärrystä urheiluharoitteiden aiheuttamien rasitusten vaikutuksesta kehoon. Urheiluhierojalla on taito annostella hierontaa siten, että se edesauttaa urheilijaa optimaalisesti eri harjoittelu- ja kilpailujaksoissa tai kilpailutilanteissa. Urheiluhieronnan tavoitteina on lihasten palautumisen edistäminen, vammojen ennaltaehkäisy, jo syntyneiden vammojen parantumisen nopeuttaminen, sidekudoksen elastisuuden parantaminen ja ylläpitäminen, lihaskireyden ja -jäykkyyden aikainen toteaminen ja poistaminen sekä yleinen rentoutuminen.  

Klassinen hieronta

Hieronta on tuhansia vuosia vanha hoitomuoto, joka aktivoi lihasperäisiä vaivoja ja elimistön omia parantavia mekanismeja. Vanhimmat merkinnät hieronnasta löytyvät Kiinasta miltei 5000 vuoden takaa. Hieronta on tunnettu myös intialaisissa Ayur-Veda-kirjoituksissa sekä vanhojen egyptiläisten, persialaisten ja antiikin kreikkalaisten maailmassa. Suomessa hieronta on niin ikään ikivanha hoitomuoto. Sen virallinen koulutus aloitettiin ensi kerran Suomessa vuonna 1893 Suomen Kansanomaisen Hierontaopiston toimesta. Alkuaikoina hieronta näytteli tärkeää osaa suomalaisessa kylpyläkulttuurissa. Sittemmin koulutus on levinnyt laajalti ympäri Suomen.

Ortopedinen osteopatia

Osteopatian tarkoituksena on tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn palauttaminen ja/tai ylläpitäminen. Ortopedisen osteopatian päämääränä on kehon luiden, niiden välisten nivelten, lihasten ja nivelsiteiden normaalin toiminnan varmistaminen. Hoidolla pyritään myös varmistamaan tuki- ja liikuntaelimistöä palvelevien hermotuksen, aineenvaihdunnan veren esteettömän kulkeutumisen toiminta kehossa. Osteopaatti pyrkii siis korjaamaan edellä mainituissa toiminnoissa ilmeneviä häiriötiloja. Ammatti-ihmisen apua tarvoidaan tarvita arvioimaan myös niin sanottujen terveiden ihmisten tuki- ja liikuntaelimistön tasapainoa ja toimintaa. Erityisen tuloksellista tämä on urheilijoille ja kasvuiässä oleville. Osteopatian avulla voidaan havaita syntymässä olevat häiriötilat riittävän ajoissa ja ryhtyä niiden vaatimiin vastatoimiin. Ortopedisen osteopatian tärkeimmät osa-alueet ovat asiakkaan tutkiminen ja testaaminen, hoidon tarpeen määrittely, manipulaatio (nivel- ja nikamakäsittely), mobilisointi eli liikehoito sekä tekninen hieronta. 

Fysioterapia

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä menetelmiä fysioterapiassa ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu ja manuaalinen terapia, johon kuuluvat hieronta, faskiakäsittelyt ja nivelmobilisaatiot sekä venytykset. Fysioterapian tarkoituksena ei ole pelkästään hoitaa olemassa olevaa vammaa tai kiputilaa, vaan vaikuttaa vaivan syntysyyhyn ja näin ennaltaehkäistä vaivojen uusiutumista ja uusien vaivojen ilmenemistä. Fysioterapian sisältö suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa vaivan ja tilanteen mukaan. Akuuteissa kiputiloissa manuaalisilla hoidoilla pyritään lievittämään oireita ja palauttamaan kehon normaali liike ja toiminta. Pitkäaikaisen hyödyn aikaansaamiseksi hoitoon kuuluu aina myös aktiivista kuntoutusta. Usein fysioterapiaan hakeudutaan vasta vamman tai kiputilan ilmetessä, mutta nykyaikaisen urheilufysioterapian yleistymisen myötä fysioterapiaa on alettu hyödyntää entistä enemmän myös vaivojen ennaltaehkäisemisessä urheilijoilla ja paljon liikkuvilla ihmisillä. Kun liikkuminen, harjoittelu ja palautuminen saadaan pidettyä mahdollisimman optimaalisena, ei vaivoja pääse syntymään eikä harjoitteluun tule turhia taukoja.  

Fasciakäsittely

Fasciahoidon tavoitteena on fascian liikkuvuuden parantamista sekä liikearkuuden poistamista. Näillä toimenpiteillä lihaksen käsittely helpottuu ja saavutetaan parempi hoitotulos. Fasciakäsittelyllä pyritään helpottamaan virheasentoja. Hoidon ansiosta hoidettava voi itse tehokkaammin aktivoida lihaksiaan erilaisilla ryhtiä tukevilla jumpilla. Fasciakäsittely tehostaa myös aineenvaihduntaa. Mitä fascia on? Fascia on sidekudosta, joka ympäröi kaikkia kehon osia (luita, lihaksia, hermoja, sisäelimiä, verisuonia yms.). Fascia muodostaa "verkon", joka sitoo eri rakenteet yhteen ja antaa rakenteellista tukea. Fasciaa on kaikkialla, kaikkien kudosten välillä - se on siis ympäri kehon ulottuva verkosto. Fascia on yhdistävä kudos/sidekudos (connective tissue). Huom! Fasciassa on paljon hermopäätteitä ja se on suuri "aistinelin".  

Akupunktio

Akupunktio, (neulahoito) on hoitomuoto, jossa hoito tapahtuu pistämällä neuloja akupunktiopisteisiin eli meridiaaneihin. Akupunktion tuloksena potilaat kokevat mm. hoitoa edeltävien kipujen vähenemistä sekä parantunutta yleistä hyvinvointia. Hyviä tuloksia on saavutettu esim. niskakipujen hoidossa. Akupunktio on turvallista, kun se tehdään koulutettujen henkilöiden toimesta steriileillä välineillä, (neuloilla). Akupuntiohoidon kohteita ovat mm. niska- ja hartiakivut, käsivarsien kivut ja iskias. Akupunktiota käyetään myös yleisten vaivojen hoitoon, kuten päänsäryn (migreeni) unettomuuden, väsymyksen ja stressin hoitoon.  

Raskausajan hieronta

Raskauteen liittyy paljon hormonaalisia muutoksia. Keho joutuu mukautumaan painon nousuun ja kohdun kasvuun, painopiste muuttuu ja nivelet ja ligamentit löystyvät. Tämä aiheuttaa väsymistä kehon asentoa ylläpitäviin lihaksiin. Lihasten ja kalvojen (fascioiden) kiristyessä kehoon kerääntyy helpommin nestettä. Hieronnalla voidaan tehostaa aineenvaihduntaa ja vähentää nesteen kertymistä. Hoitoon voi tulla myös raskaudesta riippumattomista syistä, kuten työperäisistä jumeista tai vaikka vain nauttimaan ja rentoutumaan. Hieronnassa käytetään erikoisvalmisteisia tyynyjä, jotka mahdollistavat miellyttävän asennon rentoutumiseen. 

Tekninen hieronta

Tekninen hieroja on ongelmakeskeisen hieronnan ammattilainen. Hän hallitsee lihasten ja nivelten anatomian, biomekaniikan, sekä ääreishermoston erittäin tarkasti. Tekninen hieroja osaa käyttää pehmytkudoksille oikeita erikoishierontatekniikoita, olipa kyseessä sitten hermopinne, lihaskireys tai nivelen virheasennosta johtuva lihaskipu. Erikoishierontatekniikoita ovat mm: triggerhieronta, hermoratahieronta, fasciakäsittely (sidekudoshieronta) ja mobilisoiva hieronta. Tekninen hieroja hallitsee myös mobilisaatiotekniikat raajojen ja selkärangan nivelille ja traktiohoidot rangalle, sekä tuntee näiden hoitojen kontraindikaatiot.

Jäsenkorjaus

Jos on luu luiskahtanut, siihen luuta luiskahuta. Jos on jäsen järkähtänyt, siihen jäsentä järkähytä. Jos on liha liikahtanut, siihen lihaa liikahuta. Jos on suoni suikahtanut, siihen suonta suikahuta". Jäsenkorjaus on nikamien ja nivelten (mobilisaatio/manipulaatio) hoitoa, johon kuuluu myös tekninen hieronta. Selkä- ja niskavaivat sekä jäsenten paikaltaanmeno ovat tavallisimpia syitä, miksi jäsenkorjaajan puoleen on käännytty. Nikamia käsitellessä jäsenkorjaaja korjaa nikamien ja nivelien asentoja ja toimintavirheitä. Ongelmien syynä ovat usein nivelten ja nikamien              virheasennot sekä niistä johtuvat kiputilat. 

Dry needling

Dry needling-, eli kuivaneulaushoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofascia) sijaitsevia triggerpisteitä. Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. Kuivaneulaushoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Dry needling ei siis ole akupunktiohoitoa.  

MT-käsittely

MT-käsittely (manuaaliterapia) kattaa nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot sekä hieronnan eri muodot. Manuaalisten menetelmien tavoitteena on ensisijaisesti kivun lievittäminen sekä nivelen optimaalisen liikkeen palauttaminen.

Sidas-tukipohjalliset

Dynaamiset tukipohjalliset valmistetaan tarkkojen alaraajatutkimuksien perusteella yksilöllisesti juuri Sinun vaivojesi ja rakenteesi mukaan, mahdolliset kuormitusongelmat huomioiden. Hoitaja tekee ensin kokonaisvaltaisen tutkimuksen ja tämän pohjalta ohjaa tarvittaessa aktivoivat harjoitteet, sekä valmistaa toiminnalliset tukipohjalliset. Perusteellisen tutkimuksen avulla pyritään löytämään tehokas ja toimiva, asiakkaan yksiölliset toiveet ja tarpeet huomioiva, lääketieteellisesti optimaalinen ratkaisu.

CRYO-kylmähoito

X°Cryo - Paikallinen huippukylmähoito! X°Cryo on uusi huippuluokan paikallinen kylmähoitolaite, jolla voidaan esimerkiksi lievittää kroonisia kipuja ja särkyjä, vähentää nivelkipuja, nopeuttaa lihasten palautumista ja parantaa liikkuvuutta. Hoito perustuu thermoshokkiin, joka saavutetaan kun ihon pintalämpötila lasketaan nopeasti alle neljään celsiusasteeseen. Thermoshokki vaikuttaa pintakerroksen hermoreseptoreiden kautta.  

Kinesioteippaus

Mihin kinesioteippauksella pyritään / kinesioteippauksen tavoitteet? Kinesioteippauksella pyritään vähentämään kipua, kasvattamaan nivelen liikelaajuutta, sekä vaikuttamaan liikkeen laatuun. Kinesioteippaus auttaa kehon omaa paranemisprosessia, parantaa kehon asento- ja liiketuntoa, sekä vaikuttaa lihastoimintaan. 

Nivelten kuntoutus

Valmisteita nivelrikon hoitoon.


Suomessa kehitetyt tuotteet nivelrikon kuntouttamiseen.
Seralgin: Niveltulehdusten blokkaaja
ArtroQ: Vahvistaa jäljellä olevaa nivelrustoa
ProQD: Nostaa vastustuskykyä ja auttaa vitamiininen imeytymistä solutasolla

Osta verkkokaupasta